feed info

1 článek z National Geographic

Letní ambulance

Většina odborných ambulancí mívá v létě omezený režim, nikolivěk provozy a ambulance traumatologické neboli úrazové, chcete-li emergency.