feed info

16 článků z EnviWeb - GMO

Cirkulární Česko 2040: OECD dokončila analýzy k přípravě strategie oběhového hospodářství ČR

Závěrečný webinář k přípravě Strategického rámce cirkulární ekonomiky České republiky 2040 (Cirkulární Česko 2040) ukončil projekt Ministerstva životního prostředí s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), financovaný Evropskou komisí. Finální dokument Cirkulární Česko 2040 předloží vládě MŽP v druhé polovině roku 2021. Cirkulární...

Kam směřuje svět po roce 2020? Nutný posun od krize k ochraně biodiverzity je tématem 6. ročníku mezinárodní ochranářské konference GBCC v Praze

Pandemie koronaviru, která paralyzovala celý svět, je jen jedním z negativních důsledků lidské činnosti na globální ekosystém. Vstříc třetí dekádě 21. století se nám otevírá příležitost přehodnotit svůj přístup k živé přírodě, jejíž správné fungování je pro nás klíčové. Touto problematikou a jejími možnými řešeními se proto bude zabývat 6.... ...

Moravskoslezský kraj: Krajská dopadová studie - život bez uhlí

Moravskoslezský kraj pokračuje v intenzivní přípravě na život bez uhlí. Krajští radní projednali Dopadovou studii odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji. Zároveň pověřili příspěvkovou organizaci Moravskoslezské energetické centrum, aby teoretické závěry studie postupně uvedla do praxe a vypracovala další podpůrné analýzy související...

Oxid chromový - široce používaná látka při chromování a povrchové úpravě

ECHA obdržela více než 1 000 oznámení z průmyslu, který v EU používá oxid chromový při chromování a povrchové úpravě. V prosinci 2020 Evropská komise vydala 2 rozhodnutí o povolení k používání této látky do září 2024 (zveřejněno ECHA 8. 6. 2021). Oznámení od 1 026 evropských společností předložená do května 2021 potvrzují, že oxid chromový je... ...

Umíte si vybrat LED žárovky? Ve hře není jenom úspora energie

Pečlivě zvolené osvětlení dopřeje dostatek světla každému rohu místnosti. Jen jeden centrální zdroj proto rozhodně nestačí. Naopak, měli bychom se soustředit na vrstvení světla, díky němuž si vždy můžete v konkrétní části místnosti vytvořit ty správné světelné podmínky. Mezi nejmodernější druhy svítidel aktuálně patří LED žárovky. Na trhu existuje......

Urgent break with fast fashion needed in upcoming EU textile laws

NGOs rebuff voluntary agreements to clean up the fashion industry, calling for the EU's upcoming textile legislation to hold brands accountable for their contribution to global pollution. Some of Europe's largest networks of green groups are joining forces to demand an end to fast fashion in the textile industry, one of the world's largest industrial polluters. As part of the Wardrobe Change......

30 let od konference Životní prostředí pro Evropu je českým přínosem Evropě

Před 30 lety se na zámku v Dobříši uskutečnila historicky přelomová celoevropská konference ministrů životního prostředí, na níž dodnes navazují další setkání tohoto jedinečného partnerství členských států Evropské hospodářské komise (EHK) OSN, agentur OSN reprezentovaných v regionu, mezivládních organizací, soukromého sektoru i nevládních organizací,... ...

7 nejčastěji kladených otázek a mýtů kolem řešení těžby v Turówě

Z úst politických představitelů často zaznívají argumenty nebo komentáře, které zkreslují nebo dezinterpretují podstatu problému aktuálního vyjednávání české vlády s Polskem o další těžbě v hnědouhelném dole Turów, jenž negativně zasahuje českou krajinu a způsobuje dramatický pokles hladiny spodních vod. Ve Frank Bold jsme se proto vedle základních...

Aktuálně - Základní informace ke klasifikaci, balení a označování (CLP)

Přehled legislativních předpisů týkajících se klasifikace, označování a balení látek a směsí, které vychází z Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemických látek (GHS), a které byly přijaty v EHP (aktualizováno k 14. 6.2021). Nařízení (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o... ...

Ekologie a těžká stavební technika? Jak trend akumulátorového napájení proniká i do stavebnictví

Tlak na firmy v oblasti společenské a ekologické odpovědnosti způsobuje velký posun technologického světa směrem k častějšímu a efektivnějšímu využití elektrické energie. Ta je populární zejména díky tomu, že elektrická energie patří mezi obnovitelné zdroje, na rozdíl od fosilních paliv, které jsou stále ještě využívány v mnoha oblastech. Pomalu jsou ale... ...

Finalists Announced for Plastics Recycling Awards Europe 2021

Finalists in the fourth edition of the Plastics Recycling Awards Europe were an announced in a livestream event that took place today (15 June 2021). The winners of the seven award categories will be announced on 5 November, the second day of the Plastics Recycling Show Europe taking place at the RAI Amsterdam, where all 55 finalists will be showcased. "Finalist products and projects are...

INCIEN spouští stipendijní program pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené

Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) s finanční podporou Komerční banky spouští stipendijní vzdělávací program pro maminky a tatínky na rodičovské dovolené. Vybraní zájemci díky programu získají možnost za zvýhodněných podmínek absolvovat druhý ročník online kurzu Cirkulární zadávání. Na kurzu se účastníci naučí nakupovat udržitelněji z pohledu... ...

Konference Životní prostředí - prostředí pro život 2021

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pořádá za podpory Ministerstva životního prostředí dvoudenní odborné setkání s cílem vytvořit prostor pro širokou diskusi o otázkách souvisejících s aktuálními výzvami v oblasti ochrany životního prostředí. Konference Životní prostředí - prostředí pro život se uskuteční ve dnech 16. a 17. září 2021...

Proti covidu bez potřebných označení

Inspektoři z České inspekce životního prostředí v Olomouci uložili společnosti První Moravská Obchodní, a.s. v souvislosti s prodejem anticovidových gelů pravomocnou pokutu 40 tisíc korun za porušení chemického zákona a zákona o biocidech. Se stoupající hrozbou pandemie v loňském roce úměrně stoupala i potřeba po různých hygienických potřebách, které by......