feed info

2 článků z EnviWeb - GMO

I stromy mají své hrdiny

Všechny stromy potřebují péči. Pak jsou tu stromy, které jsou nějak ohroženy, například pokácením anebo přežívají v nepříznivých podmínkách. Tyto stromy potřebují nejen péči, ale i pozornost. V rámci letošního ročníku jsme se tedy rozhodli zařadit tyto stromy do Stromojízdy a zajistit jim publicitu, kterou si zaslouží. Čestný titul Strom hrdina letos... ...

Jihlava: Podpora třídění a minimalizace množství odpadů

Statutární město Jihlava se snaží různými kroky nejen o snižování množství směsného komunálního odpadu, ale i o snižování celkového množství odpadů včetně tříděného. Cílem města je tedy propagovat tzv. zero waste přístup, který spočívá v cílené minimalizaci odpadů například i promyšleným omezováním spotřeby, či upřednostňováním bezobalových......