feed info

7 článků z EnviWeb - GMO

Rekordních 30 milionů korun nabídne program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Od 1.6. startuje příjem žádostí do nové dotační výzvy na opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny. Zájemci mohou žádat o příspěvek například na výsadbu stromořadí, mezí a remízků či extenzivních sadů a také na budování vodních prvků jako jsou tůně a mokřady, které podporují přirozený vodní režim v krajině. Letos výzva nabízí 30 milionů......

Jaká podpora cirkulární ekonomiky čeká firmy díky novým dotacím?

Velké, střední i malé firmy mohou v aktuálních dotačních výzvách Ministerstva průmyslu a obchodu získat dotace na mzdy, inovativní výrobní zařízení či testování svých produktů, pokud prokážou, že projekty přispívají rozvoji cirkulární ekonomiky a snižují negativní dopad činnosti na životní prostředí. Českým firmám se tak už za několik týdnů...

EU uzavřela s Japonskem dohodu o zelené alianci

Hlavní představitelé EU a Japonska podepsali na 27. summitu EU-Japonsko dohodu o vytvoření tzv. zelené aliance. Jedná se o první bilaterální iniciativu tohoto typu, která si klade za cíl urychlit aktivity vedoucí k ochraně životního prostředí, zmírnění klimatických změn a podpoře udržitelných a bezpečných dodávek energií. Aliance bude postavena na třech hlavních......

Sumy efektivních teplot pro vývoj kůrovce jsou druhým rokem dostupné v mapové podobě

Aktuálně druhým rokem bude od počátku rojení kůrovce lesníkům a vlastníkům lesů k dispozici mapový podklad zobrazující rychlost vývoje kůrovců ve stromech napadených při jarním rojení. Tuto rychlost charakterizuje suma efektivních teplot promítnutých do mapy České republiky, která je zpracována Českým hydrometeorologickým ústavem, a je možné ji najít... ...

Odpovědi MŽP na odborné dotazy ČAOH k jednotlivým částem nové odpadové legislativy

Nový odpadový zákon je účinný od ledna a povinné osoby, tedy obce, města i firmy, postupně mění své dosavadní systémy tak, aby splňovaly požadavky nové legislativy. V tomto procesu se v praxi objevuje mnoho otázek ke správnému výkladu a aplikaci nových ustanovení. V rámci České asociace odpadového hospodářství se postupně sešla řada odborných dotazů z praxe, a......

Vědci Botanického ústavu AV ČR na stopě zcizené DNA

Vědci Botanického ústavu AV ČR objevili v genomech planých ječmenů úsek DNA, který pochází z jejich vzdáleného příbuzného z podčeledi Panicoideae, konkrétně prosa. Zjistili, že ač tento úsek DNA byl přenesen do předka jedné skupiny ječmenů před několika miliony lety, zůstal zachován do současnosti u všech druhů ječmenů této skupiny. Způsob přenosu DNA...